Perfectionismecoaching

Wetenschappelijk onderzoek

Enderzijds werd in 2016 een pilootonderzoek gevoerd door de diensten van Prof. P. Luyten van de campus psychologie aan de K.U. Leuven.  

Anderzijds werd onder de leiding Michael Portzky, neuro- en klinisch psycholoog, werd in 2019 een onderzoek gevoerd naar de link tussen perfectionisme en veerkracht. De heer Portzky is expert op het vlak van veerkracht en schreef er meerdere boeken over.

Onderzoek aan de K.U. Leuven

Binnen het Ontwikkelingsinstituut wordt de OCP-methodiek gehanteerd. Specifiek naar deze methodiek (en dus volledig losstaand van het Ontwikkelingsinstituut) werd vanaf februari 2016 aan de Katholieke Universiteit in Leuven een onderzoek gevoerd naar de effectiviteit van de OCP-methodiek. Dit met de bedoeling om via het onderzoek de werking van de OCP-methodiek wetenschappelijk aan te tonen.

Dit onderzoek werd geleid door Prof. dr. Patrick Luyten, lid van de faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Hierbij een korte samenvatting van de onderzoeksresultaten

Het onderzoek werd opgesplitst in twee delen. Van beide delen vind je het volledig verslag in de kennisbank (zie onderaan deze pagina)

Onderzoek naar de link tussen perfectionisme en veerkracht

Onder de leiding van Michael Portzky, autoriteit op het vlak van veerkracht, voerde Shanna Parent dit onderzoek uit. Uit het onderzoek blijkt dat er een duidelijk verband is tussen perfectionisme en veerkracht. Mensen die een hogere veerkracht hebben zijn wat gevrijwaard van perfectionisme. Anderzijds blijkt duidelijk dat mensen die gebukt gaan onder perfectionisme een duidelijk lagere veerkracht hebben en veel minder investeren in palliatief gedrag. 

Verder blijkt dat hoe sterker het perfectionisme van iemand is, hoe meer kans hij loopt op burn-out.

De volledige resultaten kan je lezen in het verslag van het onderzoek (zie lager)