Onderzoek aan de K.U. Leuven - deel 1

In dit eerste deel wordt zicht gegeven op de resultaten van de vragenlijsten die werden afgenomen voor de start van het coachingtraject. Ze worden vergeleken met de antwoorden die werden ingevuld op het eind van het coachingtraject.