Perfectionismecoaching

Onderzoek aan de K.U. Leuven

Binnen het Ontwikkelingsinstituut wordt de OCP-methodiek gehanteerd. Specifiek naar deze methodiek (en dus volledig losstaand van het Ontwikkelingsinstituut) werd ook recent wetenschappelijk onderzoek gevoerd. 

Vanaf februari 2016 liep er aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit in Leuven een onderzoek naar de effectiviteit van de OCP-methodiek. Het was de bedoeling om via het onderzoek de werking van de OCP-methodiek wetenschappelijk aan te tonen.

Dit onderzoek werd geleid door Prof. dr. Patrick Luyten. Prof dr. Luyten is lid van de faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven.

korte samenvatting van de onderzoeksresultaten.