Perfectionismecoaching

Perfectionismecoaches

We hebben een nauwe samenwerking met de vzw Beroepsvereniging van perfectionismecoaches.  Meer dan honderd coaches zijn aangesloten bij deze vzw.  Samen zetten ze de schouders onder een belangrijk maatschappelijk doel. Enerzijds willen ze bewustwording creëren over de zware gevolgen van perfectionisme.  Anderzijds begeleiden ze mensen met de OCP-methodiek met als doel zich te bevrijden van het juk van hun perfectionisme. De coaches werden opgeleid en worden verder begeleid door Marcel Hendrickx.  Meer info over de vzw BPC vind je hier.

Als perfectionisme je leven bepaalt, kan je ook meteen op zoek naar een perfectionismecoach.