Ontwikkelingsgericht coachen

Jezelf als uitgangspunt voor groei

Als coach ben je in de eerste plaats een mens. Hoe je zelf in het leven staat, vertaalt zich in hoe je anderen ondersteunt bij hun persoonlijke groei. Een ontwikkelingsgerichte kijk op coachen, dat begint dus bij een ontwikkelingsgerichte kijk op het leven. Hoe denk je zelf na over groei? Wat versta je onder succes, geluk, zingeving?

Coachen vanuit jezelf

De ontwikkelingsgerichte benadering vertrekt vanuit jezelf en jouw positie ten opzichte van jezelf, anderen en de wereld. Hoe je duurzaam en zinvol omgaat met het grotere geheel waar je deel van uitmaakt. Door je bewust te zijn van wat er al is, sta je sterker om je eigen creativiteit toe te voegen. Je aanvaardt wat er is en neemt verantwoordelijkheid op voor je eigen bijdrage en ontwikkeling.

De ontwikkelingsgerichte coach

Wat doet een ontwikkelingsgerichte coach anders dan een andere? Je ziet mogelijkheden in plaats van problemen en oplossingen. Je perkt niet in, maar schept openheid. Dan help je mensen bewustzijn te vinden om zich echt, als complete persoon, te ontwikkelen. Zo kom je tot zingeving en levensvreugde.

HOI's ontwikkelingsformule

HOI heeft twee methodieken ontwikkeld die steunen op de overtuiging van ontwikkelingsgericht coachen: het Vorkmodel en de Ontwikkelcirkel. Beide methodieken brengen helderheid in de ontwikkelingsgerichte aanpak, te beginnen vanuit je eigen levenshouding en van daaruit in je werk als coach, facilitator, bemiddelaar, manager, consultant, trainer, …

Je kan de methodieken toepassen op allerlei gebieden, van team- en groepsontwikkeling tot leiderschap, ondernemerschap en hulpverlening.

NPOW Ontwikkelingsgericht

Het Ontwikkelingsinstituut gelooft in het belang van een ‘keurmerk’ voor coaches die de ontwikkelingsgerichte attitude en de ontwikkelingsmethodiek kunnen toepassen. Wie het certificaat ‘Ontwikkelingsgerichte coach’ behaalt, wordt daarom uitgenodigd om in te stappen in het netwerk en ondernemersplatform NPOW Ontwikkelingsgericht.

Het Vorkmodel geeft me houvast wanneer ik cliënten begeleid tijdens cruciale periodes in hun leven. Maar ik gebruik het ook voor mezelf, om helderheid te brengen op mijn eigen pad.
Stefan Janssen

De ontwikkelingsgerichte coach

Wat doet een ontwikkelingsgerichte coach anders dan een andere? Je ziet mogelijkheden in plaats van problemen en oplossingen. Je perkt niet in, maar schept openheid. Dan help je mensen bewustzijn te vinden om zich echt, als complete persoon, te ontwikkelen. Zo kom je tot zingeving en levensvreugde.