Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

De trainers en begeleiders van het Ontwikkelingsinstituut horen graag jouw feedback. Is er iets wat we kunnen verbeteren ?  Ben je niet tevreden ? Laat het ons weten

 • Wend je om te beginnen tot de persoon waarmee je contact had.
 • Vind je dat het antwoord van die persoon niet voldoet voor jou, neem dan contact met één van de twee aandeelhouders van het Ontwikkelingsinstituut:
  • marcel@hetontwikkelingsinstituut.be
  • wim@hetonwikkelingsinstituut.be
 • Voldoet voor jou het antwoord van Marcel of Wim niet, dan kan je je schriftelijk wenden tot mevrouw Maria Beullens, wonende te 2800 Mechelen, Polderstraat 45. Deze persoon fungeert als onafhankelijke beroepsinstantie. De beslissing hiervan is bindend voor alle partijen. 

Vertrouwelijkheid en afhandeling

 • Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld - dit geldt voor alle betrokkenen hierboven vermeld.
 • Binnen de 10 dagen na ontvangst van een klacht zal de indiener een ontvangstmelding ontvangen.
 • Binnen de vier weken na ontvangst van de klacht zal de indiener van de klacht een antwoord ontvangen. Wanneer meer tijd nodig is om de klacht te onderzoeken, zal aan de indiener binnen de vier weken een termijn meegedeeld worden, binnen de welke de klacht zal onderzocht zijn.

Manier van werken van de beroepsinstantie

 • Wanneer de beroepsinstantie een klacht ontvangt zal deze dezelfde termijnen respecteren als hierboven vermeld.
 • De beroepsinstantie kan een gesprek vragen met beide partijen apart of samen.
 • Het is de bedoeling van de beroepsinstantie om tot een oplossing te komen waar beide partijen zich kunnen in vinden.
 • De beroepsinstantie kan zich laten bijstaan door deskundigen

Registratie en geheimhouding

 • Alle klachten worden geregistreerd in de klachtendatabase en worden minstens 2 jaar bijgehouden
 • De beroepsinstantie is gehouden geheimhouding te respecteren.