Perfectionismecoaching

Jezelf ontplooien begint bij HOI

In de loop van meer dan twintig jaar hebben we heel wat kennis opgebouwd. En die delen we graag met jou. Selecteer op thema of zoek naar boeken, artikels en videomateriaal.

Perfectionismecoaching

Podcast met Marcel Hendrickx over perfectionisme en bevestigingsdrang

28 augustus 2023
Presentatie
Perfectionismecoaching

Onderzoek: link tussen perfectionisme en veerkracht

Onderzoek uitgevoerd door Shanna Parent, onder de leiding van Michael Portzky, autoriteit op het vlak van veerkracht.

14 oktober 2019
Presentatie
Perfectionismecoaching

Onderzoek aan de K.U. Leuven - deel 2

De tweede meeting in het kader van het onderzoek, vond plaats zes maanden na het beëindigen van het coachingtraject

9 oktober 2019
Presentatie
Perfectionismecoaching

Onderzoek aan de K.U. Leuven - deel 1

In dit eerste deel wordt zicht gegeven op de resultaten van de vragenlijsten die werden afgenomen voor de start van het coachingtraject.

9 oktober 2019
Presentatie
Perfectionismecoaching

info over perfectionisme en de opleiding tot perfectionismecoach

Marcel Hendrickx geeft inzicht in wat perfectionisme is, hoe het ontstaat en wat het doet met onze gezondheid en ons geluksgevoel. Verder wordt de OCP-methodiek toegelicht

24 juni 2019
Presentatie