Ontwikkelingsgericht coachen met het Vorkmodel

Het Vorkmodel is een tool die je helpt om je eigen denken en ervaringen te structureren, een basis die je nodig hebt om aan zinvolle en duurzame ontwikkeling te doen. Het model maakt heel concreet waar je staat, hoe je met een project omgaat, wie je bent en hoe je deel uitmaakt van een groter geheel.

Het Vorkmodel

Het Vorkmodel is een methodiek ontwikkeld door Rudy Vandamme als houvast bij projecten van persoonlijke groei. Je kan het Vorkmodel gebruiken om je eigen ontwikkeling in kaart te brengen, maar ook om helderheid te brengen in de ontwikkeling van cliënten, studenten, collega’s of medewerkers.

Van waar de beeldspraak van de vork? Omwille van de vier parallelle sporen die je in deze methodiek volgt:

  • Zelfsturing
  • Project
  • Identiteit
  • Context

Die vier sporen van ontwikkeling zijn als de tanden van de vork, die vertrekken vanuit jezelf of je cliënt (de steel).