Coaching voor teams

Een van de grootste uitdagingen voor veranderende ondernemingen is om teams op één lijn te krijgen. We gebruiken de methodiek van Ontwikkelingsgericht coachen om teams te leren reflecteren over hun eigen houding en meer zelfsturend te worden.

Teamcoaching nodig? Leg ons in detail uit wat de uitdaging voor jouw teams precies is en wat je van hen verwacht. Op basis daarvan zoeken we uit wie van onze gemandateerde teamcoaches het beste aansluit bij jouw vraag.