We maken meer mogelijk
Contacteer Johan

Johan
Stiers

Trainer kinder- en jongerencoach

Bevrijd van perfectionisme

Als erkend perfectionismecoach begeleid ik niet alleen volwassenen, maar ik ben ook gespecialiseerd in de begeleiding van jongeren en kinderen die last hebben van faalangst en stress. In het Ontwikkelingsinstituut geef ik trainingen aan coaches en anderen die kinderen en jongeren met de OCP-methodiek willen coachen.

Also perfectionism and life coachings in English, German and French.

Aussi des coachings de vie en français, anglais et allemand.

As a certified perfectionism coach I do not only counsel adults, but I am also specialised in counselling children and youngsters who suffer from the ill effects of perfectionism, fear of failure and stress.

Meer zelfvertrouwen in een andere taal

Al ruim twintig jaar geef ik met veel enthousiasme taalopleidingen aan volwassenen in een professionele context. Ik heb een methodiek ontwikkeld om het zelfvertrouwen in de doeltaal te verhogen en het denkproces in de doeltaal al in een vroeg stadium te bevorderen. Ik merk dagelijks dat mensen via deze innoverende aanpak hun professionele doelstellingen veel sneller bereiken. Zo heb ik deze methode al met veel succes toegepast in talloze organisaties en bedrijven.

For more than 20 years, I have been providing language trainings to adults in a professional environment. I developed a method to increase self-confidence in the target language and to encourage thinking skills in an early stage. I have noticed that people reach their professional objectives much faster through this innovative approach. I have successfully applied this method in several organisations and companies.

Available in Dutch, French, German and English.