Boek 'Ontwikkelingsgericht Coachen van Teams. De Ontwikkelcirkel'

Wanneer een leidinggevende of externe coach er voor kiest om een team ontwikkelingsgericht te coachen, stellen we de methodiek van de ontwikkelcirkel voor.

De ontwikkelcirkel is een gefaseerd kringgesprek waarbij het samenwerken gesitueerd wordt in het leven van alle individuen én in de ontwikkeling van het geheel waartoe het behoort. Het handboek bestaat uit 2 delen.

Deel 1 bevat een gefundeerde visie op teams en legt uit wat 'gesitueerde ontwikkeling' is.

Deel 2 is de praktijk. De stappen van de ontwikkelcirkel wordt op detailniveau uitgelegd. Een raamwerk wordt voorzien voor zowel leidinggevenden als externe coaches.

Ontwikkelingsgericht Coachen van Teams. De Ontwikkelcirkel als leidraad