Coachen met generatieve trance

Het overgrote deel van alles wat we doen, denken en voelen wordt aangestuurd vanuit ons onderbewuste. Studies daarrond komen tot de vaststelling dat het zelfs om 97 % zou gaan van alles wat we beleven.

Die onbewuste aansturing die we dagelijks ervaren, uit zich in gedragspatronen, die ontstaan zijn vanuit ervaringen. Veel van die patronen maken ons leven gemakkelijk omdat we niet meer hoeven na te denken over dingen die we ondernemen. Autorijden is hiervan een goed voorbeeld. Terwijl we aan het rijden zijn, zeker op een rustige weg of op de snelweg, kunnen we ons de luxe permitteren om met onze gedachten ver weg te zijn en dingen te herbeleven of ideeën te ontwikkelen.  Intern hebben we een patroon ontwikkeld dat ervoor zorgt dat we alle noodzakelijke handelingen zonder nadenken uitvoeren die nodig zijn om ons veilig op onze bestemming te brengen.

We hebben ook patronen die niet meer passen bij wie we nu zijn en die het ons moeilijk maken.  Wanneer we zo’n ongewenst patroon herkennen, kunnen we proberen dit te doorbreken door bewust actie te ondernemen. Dikwijls blijkt echter dat ons denken er geen vat op heeft. We zien onszelf keer op keer het ongewenst patroon herhalen terwijl we dit niet meer willen.

Deze opleiding biedt:

  • een persoonlijke kennismaking met generatieve trance;
  • inzichten over (je eigen) onbewuste zelfsturing;
  • kansen om je eigen doelen dichterbij te brengen via generatieve trance;
  • manieren om anderen uit te nodigen om in trance te gaan;
  • interventies die je kan gebruiken om cliënten te begeleiden.

Leren werken met generatieve trance

Deze opleiding is meer ervaringsgericht dan theoretisch. We willen je laten kennismaken met generatieve trance als hulpmiddel in drie domeinen: je professionele leven, je persoonlijke relaties en je relatie met jezelf. Je leert contact leggen met je eigen onderbewuste en maakt kennis met wat we jouw ‘creatieve somatische zelf’ noemen. En je leert hoe je in dat contact ook echte verandering teweegbrengt.

Na deze opleiding kan je generatieve trance ook gebruiken als coach om cliënten te begeleiden in de zoektocht naar hun eigen patronen.

Buiten de opleidingsdagen worden geen extra inspanningen gevraagd aan de deelnemers.

Startdata
Duur
5 dagen - data zie lager op deze pagina in de brochure
excl. btw € 1485
€ 1796.85
Vereiste voorkennis

Deze opleiding richt zich naar coaches en therapeuten die hun begeleidingstrajecten willen verdiepen door met hun cliënten op de onderbewuste laag te werken.

Groep
Maximaal 8 deelnemers
KMO-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille. KMO’s en zelfstandigen krijgen op die manier tot 30 % korting.