A perfect day for Education

Wat iedereen kenmerkt die met het onderwijs verbonden is,  is een hart voor kinderen, de wens om hen in hun kracht te zetten, te laten ontplooien en ontwikkelen. En toch stijgt het aantal leerkrachten die in burn-out gaan dramatisch. Bij kinderen wordt steeds meer faalangst en andere symptomen van perfectionisme vastgesteld.

 

A perfect day

Je krijgt inzicht in het patroon perfectionisme. Je reflecteert over je eigen patroon en ontdekt welke factoren in je job het patroon triggeren. Je staat erbij stil hoe jij dit patroon bij anderen triggert. Je leert hoe je het patroon kunt herkennen bij je leerlingen, binnen je team, in je omgeving. Je krijgt eenvoudige, concrete, onmiddellijk inzetbare handvaten voor omgang met perfectionisme en je keert huiswaarts met nieuwe inzichten.

Trainers

De Introductielezing wordt gegeven door Marcel Hendrickx.

De workshops worden verzorgd door het team jongerenwerking van het Ontwikkelingsinstituut. Allen mensen met onderwijservaring: Ann Verlooy, Bieke Demeulenaere, Elfje Godderis, Johan Stiers en Ilse Peeters.

Deze workshop heeft iets met mij gedaan, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak.
Alexis

Programma

uur programma
vanaf 9 uur verwelkoming met thee en koffie
09u30 introductie door Johan Stiers
10u00 Lezing door Marcel Hendrickx:  "wat is perfectionisme en wat zijn de gevolgen ervan voor hem/haar die er aan lijdt"
11u00 koffiepauze en kans tot ontmoeting
11u15 Een leerkracht en een directeur getuigen over hun perfectionisme en hoe ze zich ervan losmaakten
11u45 workshopronde 1
13u00 soep en broodjeslunch (speciale diëten vooraf melden aub)
13u45 workshopronde 2
15u00 koffiepauze en kans tot ontmoeting
15u15 workshopronde 3
16u45 afsluiting van de dag en conclusies
17u00 gelegenheid tot netwerken

Workshop 1. Faalangst en hoe ermee omgaan

Faalangst, de voorloper van perfectionisme. In deze workshop wordt jou een andere kijk op faalangst aangeboden. Wat is faalangst? Hoe herken je dit?  Wat is er nodig zodat faalangst overbodig wordt? Wat kan jij doen als je merkt dat een kind faalangst heeft ?

workshop 2. De schatkist in elk kind

Via de metafoor van de schatkist ontdek je jouw innerlijk kompas. Het is een toegankelijke tool voor iedereen die zichzelf wil leren kennen, zijn intuïtie wil volgen en wil leven vanuit zichzelf. Je leert hoe je kinderen de kracht van hun eigen schatkist kan laten ontdekken.

workshop 3. Familiesystemen en patronen

In deze workshop kijken we naar het gezins- en familiesysteem waaruit patronen ontstaan zijn. We kijken hoe deze zich per generatie steviger vastzetten. We constateren welke rollen we opnemen en hoe het perfectionismepatroon ons parten speelt. Je wordt ook bewust van verschillende energieniveaus en je leert strategieën ontwikkelen om het energiepeil te verhogen of tot rust te komen.