contact+32 (0)475.61.45.23

Artsen en coaches in transitie

- Vele individuele klachten zijn uitingen van een maatschappelijk probleem en daarom moet ook de transitie van ons allen naar een gezondere ecologische levensstijl deel worden van de hulpverlening -

 

Dit programma is heel bijzonder. Het spruit voort uit een samenwerking van Dr. Eric Boydens en Rudy Vandamme, Ph.D. Samen zijn ze bezield om hulpverleners te helpen zich te ontwikkelen. In die ontwikkeling zien ze het samengaan van persoonlijke ontwikkeling bij de hulpverlener zelf (vooral de nood aan zelfzorg), de wijzigende patronen in de manier van helpen en tenslotte de brede maatschappelijke transitie naar een andere levensstijl. Dit aanbod is zelf ook transitie: we organiseren een kruisbestuiving tussen artsen en coaches en op die manier werken we meer holistisch, geest én lichaam, individu én maatschappij. Daarnaast combineren we input, persoonlijke reflectie en methodiek. Tenslotte is het niet éénmalig maar zoeken naar een formule om met een groep een rimpel effect te scheppen in de beroepsgroepen en samenleving.

 

De insteek

Verschillende elementen worden hier kort omschreven:

 

Vaststelling rond transitie op alle vlak

We stellen vast dat mensen te haastig leven, teveel gegrepen zijn door consumptieve, burgerlijke en stedelijke levenspatronen. We zien meer en meer dat mensen de beschikbare vrijheid niet weten om te zetten in duurzaam en zinvol leven. Dit geldt vaak over voor de hulpverlener zelf. Hij of zij 'geeft', maar is er voldoende zelfzorg? Hij of zij werkt aan individueel welzijn, maar is er voldoende perspectief op de onderliggende maatschappelijke malaise?

De transitieinitiatieven laten zien dat er wel degelijk andere levenswijzen mogelijk zijn. Maar dat sijpelt maar mondjesmaat door in de praktijk van artsen en coaches, zowel voor de hulpverlener zelf als voor de aanpak van stressgerelateerde gezondheidsklachten. Nochtans ligt in de schoot van de transitieinitiatieven de ‘missing link’ in de behandeling en begeleiding van patiënten en clienten. Er gaat een appél uit om meer aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen. Er gaat vooral een appél uit van de bestaande positieve modellen die aantonen hoe het anders kan.

Een steeds groter worden groep gezondheidswerkers willen andere sporen trekken, patronen in denken en doen ter discussie stellen. Het begint daarom bij onszelf als mens en burger. Hoe zit het met je eigen patronen? Wat sta je in je eigen ontwikkeling? Op welke manier is je visie op succes en geluk een hulpbron of hindernis om te pionieren in nieuwe vormen van leven en werken?

 

Kruisbestuiving 8-8

We gaan in de workshop voor 8-8. We willen kruisbestuiving tussen 8 artsen en 8 coaches/psychotherapeuten. Uit de reacties op ons initiatief lijken er meer huisartsen die het over een andere boog willen gooien (namelijk meer coachend zijn in hun benadering van patiënten) dan gezondheidscoaches die de weg vinden om samen te werken met huisartsen. Vandaar een oproep naar de coaches: stel je open voor deze kruisbestuiving; leer huisartsen kennen, hoe ze denken, hoe ze willen samenwerken, hoe we samen zoekend zijn.

Het wordt een co-creatief gebeuren tussen collega’s die zich willen begeven in de pionierszone van ontwikkelingen in de aanpak van stressgerelateerde klachten, daarbij geïnteresseerd zijn in de maatschappelijke transitie als ook de innerlijke transitie.

 

Begeleiding

Dit programma is voortgesproten uit een gelijkgezinde bezieling van Dr. Eric Boydens en Rudy Vandamme (Ph.D.) Hun samenwerking heeft als doel om in de volgende jaren de collega huisartsen en gezondheidscoaches te helpen in het koppelen drie elementen: de verschuivende beroepsrol, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke transitie.

Eric is een rolmodel geworden in hoe men als huisarts door persoonlijke ontwikkeling tot andere patronen kan komen in het werk. Eric is huisarts en bewaakt tijdens het programma de brug naar de praktijk. Rudy is expert in coachende gespreksmethodiek als onderdeel van wijzigende beroepsprofielen. Rudy neemt de begeleiding op zich. Hij is zelf beslagen in transitieinitiatieven als model voor meer gezonde levenswijzen. Hij doet ook een voorstel van gespreksmethodiek:  zijn vorkmodel legt het wezenlijk verband tussen gedragsverandering en innerlijke transitie, tussen individu en maatschappij.

Wij willen hulpverleners ondersteunen om zelf een rolmodel te worden van iemand met een gezonde levensstijl en transitieprofiel.

 

Doelen

 

1.Ecologie uitleggen en de ecologische levensstijl promoten als onderdeel van een hedendaagse hulpverlening.

2.De kruisbestuiving tussen huisartsen, psychotherapeuten en coaches organiseren: elkaar leren kennen.

3.Je eigen persoonlijke transitie als professional ondersteunen.

 

 

Voor wie?

Voor huisartsen in ontwikkeling; voor gezondheidscoaches die zich openstellen voor samenwerking.

 

Uit ons voorbije werk is gebleken dat deelnemers op verschillende manieren aanhaken:

 • Nieuwsgierig om meer te leren van de transitie filosofie;
 • Inzicht krijgen in de eigen ontwikkeling;
 • Verlangen naar meer zelfzorg;
 • In de beroepspraktijk nieuwe patronen willen doen;
 • Geboeid door dialoog en kruisbestuiving met collega’s.

 

Het programma wordt met andere woorden een samen zoeken, exploreren en reflecteren op basis van aangebrachte vernieuwende mogelijkheden. Deze laatste zijn zowel voorbeelden uit de praktijk, gedragspatronen, als methoden die kunnen gebruikt worden.

 

Vragen die aan bod komen

 • Welke hoop zit er in de transitiebeweging?
 • Hoe kijkt men vanuit de transitiebeweging naar hulpverlening?
 • Welk antwoord brengt de transitie voor stressgerelateerde klachten?
 • Welke nieuw wereldmodel kunnen we volgen?
 • Waarom zijn niet meer mensen bezig met een onthaaste ecologische levensstijl?
 • Wat doet de transitie met je?
 • Ben je zelf in transitie naar een meer harmonieuze ecologische levensstijl?
 • Waar sta je in je eigen ontwikkeling?
 • Welk collectief ontwikkelingsthema is eigen aan hulpverleners die openstaan om de uitdagingen in het vak fundamenteler aan te pakken?
 • Wat betekenen de gevonden antwoorden voor de aanpak bij patiënten en cliënten?
 • Hoe kan een hulpverlener innerlijke transitie bij cliënten stimuleren?
 • Tot op welk niveau kan een huisarts coachend zijn?
 • Hoe kunnen gezondheidscoaches het fysieke meer integreren in hun werk?
 • Welke nieuwe patronen kunnen we gaan ontwikkelen?
 • Kunnen we elkaar steunen in dit pionierschap?

 

 

Programma

DAG 1

 

14.00 – 15.00 u : introductie en check-in ronde.

 

15.00 – 16.00 u: inleiding op de transitie als maatschappelijke beweging. Samen kijken naar de wereld, naar onze cliënten en naar onszelf.

 

16.00 – 16.30 u: pauze.

 

16.30 – 18 00 u: onze individuele verhalen: hoe is het met je? Waar sta je met jezelf in je leven? Wat is je uitdaging gerelateerd aan de transitiegedachte?

 

18.00 – 19.00 u: gezonde maaltijd.

 

19.00 – 20.30 u: onze individuele verhalen: hoe is het met je? Waar sta je met jezelf in je leven? Wat is je uitdaging gerelateerd aan de transitiegedachte?

 

20.30 – 21 u: welke gemeenschappelijke en unieke thema’s komen er voort uit de individuele verhalen?

 

 

DAG 2

 

09.00 – 10.00 u: verandermanagement: innerlijke en uiterlijke transitie; de rol van emoties; inzicht in patronen; Ken Wilber AQAL model.

 

10.00 – 11.00 u: Succesvoorbeelden van zelfzorg en patroondoorbrekend gedrag bij cliënten.

 

11.00 – 11.30 u: pauze

 

11.30 – 13.00 u: het vorkmodel als concrete methodiek om op een empowerende manier te helpen. Uitleg met oefeningen.

 

13.00 – 14.00 u: gezonde maaltijd

 

14.00 – 15.00 u: de praktijk op verschillende dimensies: 1. Zelfzorg  2. Patroondoorbrekende opzet van je praktijk 3. Principes van beïnvloeding  in je praktijk

 

15.00 – 16.00 u: check-out ronde.

 

 

Wanneer?

we zijn aan het nadenken of we dit zullen herhalen in het voorjaar 2015

 

Vrijdag, startuur: 14u, einduur: 21u

 

Zaterdag, startuur: 9u, einduur: 16u

 

 

Waar?

Centrum Koningsteen (Kapelle-op-den-Bos). Overnachting wordt aangeraden omdat we 's avonds doorwerken. Gelieve contact op te nemen met het centrum, info@koningsteen.be en aan te geven of je een kamer alleen of met 2 wil.

 

 

Prijs en inschrijving

375 € exclusief btw

maaltijden en koffiepauze inbegrepen.

 

De inschrijving gebeurt via de inschrijvingspagina.

 

De training komt in aanmerking voor tussenkomst van KMO-portefeuille

Accreditatiepunten worden aangevraagd.

 

We zouden het ook fijn vinden als je een emailtje stuurt naar rudy@hetontwikkelingsinstituut.be met een korte omschrijving van je specifieke belangstelling voor dit aanbod. Zo leren we elkaar kennen.