contact+32 (0)475.61.45.23

Leidinggevenden

Leidinggevenden zijn een spilfiguur in de organisatie.  Ze zorgen zowel voor resultaten als voor het welzijn van medewerkers.

Leidinggevenden kunnen op diverse manieren ondersteund worden:

 

1.Individuele training en coaching

Hier kiezen we ervoor om specifieke competenties van leiderschap te overlopen en via coaching bij te sturen.

 

We vertrekken dan van een assessment vanuit een leiderschapsvisie. 

 

Het is onze overtuiging dat coaching en individuele training vaak veel effectiever zijn dan opleidingen waar enkel algemene theorie en competenties geleerd worden.

 

2.Samen een traject opzetten voor teamontwikkeling

Hier werken we samen met de leidinggevende aan een meerjarenplan om een niet goed functionerend team op een hoger plan te krijgen.

 

De strategie wordt ondersteund door onze best practices in organisaties.

 

Onze samenwerking kan lijken op een coachingstraject, maar het kan ook zijn dat er een stukje consultancy en teambuilding aan te pas komt.

 

3.Training rond coachend leiderschap samen met collega’s

In dit geval kiest de organisatie ervoor om aan alle leidinggevenden dezelfde training aan te bieden.

 

Hier onderzoeken we graag of onze visie aansluit bij de richting die het management wil inslaan.

 

Er wordt bijvoorbeeld vaak gedacht dat de leidinggevenden baat hebben bij coaching, terwijl onze ervaring leert dat in veel gevallen een aantal typische leidinggevende competenties (zoals visies communiceren, evalueren en delegeren) deels of totaal ontbreken.

 

Een training Coachend Leiderschap is daarom voor ons in de eerste plaats een opleiding in leiderschap – waarvan coaching een onderdeel is.

 

 

In het Handboek Coachend Leiderschap wordt uitgelegd hoe je als leidinggevende jezelf kunt ontwikkelen.

Vermits het werken met een team altijd een goede relatie veronderstelt met de opdrachtgever, werken we uiteraard op maat.

 

Gelieve contact op te nemen via email, rechtstreeks met rudy@hetontwikkelingsinstituut.be