contact+32 (0)475.61.45.23

Team coaching

In organisaties gaat het over een groep medewerkers die langdurig samenwerken.

 

Vandaar dat we graag onderzoeken hoe een team of groep zich kan ontwikkelen naar een betere samenwerking of een harmonieuzere samenleving binnen de gegeven context.  

 

In samenwerking met de leidinggevende en de opdrachtgever, gaan we na wat een team of een groep medewerkers nodig heeft om verder door te ontwikkelen.  

 

Inhoud


Voor het ontwikkelen van teams kiezen we altijd voor een combinatie van training en coaching.

 

  • Training:  we trainen medewerkers in essentiële communicatievaardigheden zoals feedback geven en ontvangen, geweldloos communiceren, elkaar coachend begrijpen, doelen leren formuleren, taakgericht samenwerken, enz.

 

  • Coaching: de groep laten nadenken hoe ze willen samenwerken en met hen de weg bewandelen om daarin voortgang te boeken. Hierbij passen we de verschillende stappen toe van de Ontwikkelcirkel, een methodiek ontworpen door Rudy Vandamme. De coaching wordt daarin in zeven stappen toegepast.

 

Vaak volgt de lijnverantwoordelijke daarnaast ook een individueel coachingtraject rond het leren leidinggeven en het coachen van zijn team.

 

In het Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen van Teams wordt onze werkwijze voor teamontwikkeling uitvoerig beschreven.

Vermits het werken met een team altijd een goede relatie veronderstelt met de opdrachtgever, werken we uiteraard op maat.

 

Gelieve bij voorkeur contact op te nemen via email, rechtstreeks met rudy@hetontwikkelingsinstituut.be