contact+32 (0)475.61.45.23

In company

Team coaching

In organisaties gaat het over groepen medewerkers die langdurig samenwerken.

Vandaar dat we graag onderzoeken hoe een team zich kan ontwikkelen naar een betere samenwerking of een harmonieuzere samenleving binnen de gegeven context.  

Idealiter koppelen we de ontwikkeling van zo'n team of groep ook aan de ontwikkeling van het geheel waartoe ze behoren (afdeling, organisatie, de wereld,  de beroepsgroep, ....).  Dit levert bezielde projecten op en teamleden nemen hun ontwikkeling ter harte. 

In samenwerking met de leidinggevende en de opdrachtgever, gaan we na wat een team medewerkers nodig heeft om verder door te ontwikkelen.  De aanpak van dergelijke coaching wordt steeds afgestemd op de specifieke behoeften van wat er NU leeft.  

lees meer...

Leidinggevenden

Leidinggevenden zijn een spilfiguur in de organisatie.

Ze zorgen zowel voor resultaten als voor het welzijn van medewerkers.

Wanneer leidinggevenden gecoacht worden in hun individuele ontwikkeling heeft dit een fundamentele impact op het geheel waartoe ze behoren (team).  

Er zijn verschillende mogelijkheden van ondersteuning en begeleiding.

lees meer...