contact+32 (0)475.61.45.23

NLP explorer

De NLP explorer is een reeks van vijf avonden waarin een aantal kern modellen en technieken van NLP op een heldere manier gebracht worden. Het is als het ware een light-versie van de jaaropleidingen en laat je proeven van een uitgebreid scala aan technieken en modellen. 

 

Inschrijven

 

De NLP explorer wordt op verschillende locaties gegeven.  Er gaan Explorer sessies door in Antwerpen (Mortsel), Leuven (Pellenberg) en nabij Gent (Zwijnaarde).

 

Kijk bij Inschrijven om te kijken wanneer welke sessie precies plaatsvindt.  

 

 

Jouw voordelen

 

  • een kennismaking met NLP in vogelvlucht
  • ervaren of NLP echt iets voor jou is
  • je krijgt nieuwe mogelijkheden om met anderen om te gaan
  • je leert jezelf kennen en je leert je doelen beter bereiken
  • je leert mensen kennen die ook graag bezig zijn met zelfontwikkeling en psychologie


 

 

Doelgroep

 

  • geen kennisniveau vereist
  • zowel voor professionele toepassing als voor zelfontwikkeling
  • partners van oud-studenten of mensen die de jaaropleiding NLP volgen kunnen via deze weg kennismaken

 

 

Thema's

Elke avond wordt er één thema uitgewerkt. 


 

1. Beter afstemmen op anderen.

Hoe beter je aansluiting vindt op de leefwereld van de "ander", hoe kwaliteitsvoller je communicatie en je relaties zullen zijn. Je leert een nieuwe dimensie kennen in de communicatie. Je stemt niet af op WAT iemand denkt en voelt, maar op HOE iemand denkt en voelt. (model 'structuur van de ervaring', Vakog en representatiekanalen).

 

2. Het hanteren en sturen van emoties.

Onze emotionele reacties zijn vaak sterker dan ons verstand. Toch gaat er aan elke emotie een gedachte vooraf. Dit maakt dat onze emoties veel bestuurbaarder zijn dan we denken. Je leert een techniek om emoties op te roepen en te vervangen of te laten wegvloeien (associëren, ankeren, overdracht van vermogende stemming en welgevormdheid van doelen).

 

3. Anderen gunstig stemmen en omgaan met conflicten.

Om constructief met conflictsituaties om te gaan, zijn er een aantal technieken die je overal kunt toepassen: in je relaties, in je gezin en je familie, op het werk, bij sociale contacten, enz. (model van de perceptuele posities, metamirror).

 

4.  Jezelf in kaart brengen.

Door je gedragingen, je vaardigheden, je overtuigingen, je waarden en je identiteit op een gerichte manier onder de loep te nemen, leer je jezelf beter kennen: een begin voor elke verandering en sturing. Je leert een model om jezelf en anderen in kaart te brengen. (model van de psychologische niveaus en het leren chunken).


 

5. Communiceren over ervaringen.

De manier waarop jij dingen ervaart en de manier waarop de anderen denken dat je ze ervaart, kunnen erg verschillend zijn. Dit leidt tot onbegrip. Hoe beter je kan communiceren over je ervaringswereld, hoe meer begrip je omgeving zal kunnen opbrengen. Je leert een manier om te spreken over ervaringen, om vragen te stellen en emoties rustig bespreekbaar te maken.   (metamodel van de taal en feedback/kwaliteiten belichten).


 

Prijs


Prijs Particulier: 225.00 EUR incl. BTW
Prijs Organisaties: 225.00 EUR incl. BTW

Hier vind je meer informatie over de tussenkomsten door het Vlaamse Gewest in de kosten van de opleiding www.kmo-portefeuille.be.

Het totale bedrag dient volledig vereffend te zijn binnen de termijn aangegeven op de factuur.
Je plaats kan ingenomen worden door een andere deelnemer indien de betaling niet tijdig gebeurd is.