contact+32 (0)475.61.45.23

Over ons

Missie

MENSEN ONDERSTEUNEN OM IN HUN AUTHENTICITEIT TE KOMEN ZODAT ZE VAN DAARUIT EEN VERSCHIL KUNNEN MAKEN IN HUN GROTER GEHEEL.

lees meer...

Medewerkers

Rudy Vandamme en Marcel Hendrickx zijn de geestelijke vaders en drijvende krachten achter het instituut.

Chrisse Mahieu, Sven Kerremans en Ann Sterckx, de begeesterde en enthousiaste trainers.

Ann Sterckx, de 'cultural creative' gebeten door ontwikkeling, ecologie, natuurcoaching.

Yasmina Hajoui, de administratieve rots in de branding.

Jikke de Ruiter, onze pittige en filosofische hoofdtrainer in Nederland.

Koosje de Vries, onze lerarenopleider met een sterke poot in onderwijs.

Kennismaken?

lees meer...

Onze historie

het Ontwikkelingsinstituut is gelanceerd in februari 2012.  We zijn wel al bijna 20 jaar bezig onder de naam De School voor NLP en Coaching & Co. Hoe zit dié ontwikkeling in elkaar?

lees meer...

Getuigenissen

Herken je jezelf in één van de volgende statements of getuigenissen?  Misschien zijn onze opleidingen dan ook wel iets voor jou ...   " Ik ben iemand die het belangrijk vind om te blijven leren.  Maar ik ben ook kritisch naar de opleidingen die ik volg.  Ik wil meer leren dan alleen maar een theoretische basisopleiding of nieuwe skills.  Ik wi...

lees meer...

Voorwaarden

Het Ontwikkelingsinstituut - Algemene Voorwaarden

Inschrijving

De inschrijving is pas definitief na volledige betaling van het cursusgeld.

De inschrijvingen worden genoteerd in volgorde van betaling.

 

Betaling

De factuur is betaalbaar binnen de termijn aangeduid op de factuur.  Indien pas kort voor de aanvang van de cursus betaald werd, dient het betalingsbewijs bij de aanvang van de cursus overhandigd te worden. 

 

Annulering

Annulering door de deelnemer:

Annulering door de deelnemer is slechts mogelijk na melding ervan aan het secretariaat per brief of e-mail waarvan de ontvangst is bevestigd.

Ingeval van annulering van de inschrijving voor training of opleiding, en dit ten minste twee weken voor aanvang van de cursus, is geen vergoeding verschuldigd.

In geval van een latere annulering, blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Een ingeschreven deelnemer die toch niet kan deelnemen, kan zich laten vervangen door iemand anders.  Hier worden geen extra kosten voor aangerekend.

Drukfouten van prijzen en data in publicaties kunnen niet worden ingeroepen als argument voor annulering of weigering om het werkelijke cursusbedrag te betalen.

 

Voor trainingen in Nederland heeft de deelnemer altijd wettelijk het recht om tijdens de twee weken die volgen op de dag van de inschrijving kosteloos te annuleren.

 

Annulering door het opleidingsinstituut:

Het opleidingsinstituut behoudt zich het recht voor om de opleiding niet te laten doorgaan wanneer het minimum aantal deelnemers niet gehaald werd of in geval van overmacht.

In voorkomend geval, en bij het niet bereiken van het vereiste minimumquotum, kan de geannuleerde opleiding worden verschoven naar een latere datum.

De deelnemer heeft het recht om te weigeren de uitgestelde opleiding op de nieuw geplande datum te volgen. In dat geval verbindt het opleidingsinstituut zich ertoe het betaalde inschrijvingsgeld integraal terug te betalen.

 

Enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om eventuele geschillen te behandelen.

 

 

lees meer...