contact+32 (0)475.61.45.23

"Ontwikkeling is ... weten dat het leven een geschenk is."

 

"Ontwikkeling is...dingen zichzelf laten uitwijzen."

"Ontwikkeling is ... het boeiend vinden om te onderzoeken."

"Ontwikkeling is ... de student zien in zijn levensverhaal."

"Ontwikkeling is ... de kansen zien die het leven biedt."

"Ontwikkeling is ... tegelijk aansluiten bij wat er is én vernieuwen."

"Ontwikkeling is...je medewerker helpen het beste van zichzelf te geven."

 

"Ontwikkeling is ... steeds bereid zijn om bestaande zaken in vraag te stellen."

"Ontwikkeling is ... mislukkingen beschouwen als tekens op de weg."

"Ontwikkeling is ... de patient zien als iemand die zichzelf kan sturen."

"Ontwikkeling is ... weten dat jij met jouw unieke persoon, iets bij te dragen hebt."

"Ontwikkeling is ... de verbinding zien tussen jouw unieke persoontje en het grotere verhaal van de samenleving."

"Ontwikkeling is ... je talenten inzetten voor een betere wereld."

"Ontwikkeling is ... beginnen bij jezelf en tegelijk de wereld niet vergeten."

"Ontwikkeling is ... twijfelen aan een kruispunt."

"Ontwikkeling is ... de eigen aard van je kind zien en respecteren."

 

"Ontwikkeling is ... je patronen weten te gebruiken als talenten."

 

 

"Ontwikkeling is ... behouden, toevoegen en loslaten."

"Ontwikkeling is ... in dialoog met anderen de juiste weg vinden."

"Ontwikkeling is ... een ander soort geluk dan consumptie."

"Ontwikkeling is ... een blijvende nieuwsgierigheid hebben ten aanzien van het leven."

 

"Ontwikkeling is ... mensen kansen geven om te evolueren."

"Ontwikkeling is...jezelf blijven onder druk van verleidingen."

 

"Ontwikkeling is ... tegelijk ratio én emo."

"Ontwikkeling is ... én én."

"Ontwikkeling is ... betekenis geven aan alles wat het leven brengt."

"Ontwikkeling is ... niet alleen nemen en krijgen, maar ook geven."

"Ontwikkeling is ... bekwaam worden in het omgaan met het onveranderbare en het onoplosbare."

 

"Ontwikkeling is ...creatief gebruik maken van dat wat is."

 

"Ontwikkeling is ... de gebruiksaanwijzing van het leven in handen hebben."

"Ontwikkeling is ..... het samen met anderen doen, niet op een eiland zitten."

 

"Ontwikkeling is …van het leven een zinvolle tocht maken."

"Ontwikkeling is ... je levensmissie vinden door te kijken wat je in de wereld te doen hebt."

"Ontwikkeling is ... je individuele ontwikkeling koppelen aan een hoger doel."


Visie op ontwikkeling

Een introductie over het Ontwikkelingsinstituut en onze visie op ontwikkeling.

Het Vorkmodel

De Ontwikkelingsgerichte Benadering concretiseren wij met het Vorkmodel.