Natuurcoaching: thuiskomen in je landschap

De natuur brengt rust, en in onze huidige, haastige samenleving is dat geen overbodige luxe. Wanneer je jezelf verloren voelt lopen in het leven of je carrière en de weg niet meer vindt tussen de to-do’s, biedt de natuur een weg terug naar beter bewustzijn.

Niet toevallig heeft een van de sterkste metaforen over drukte te maken met de natuur: ‘door de bomen het bos niet meer zien’. Natuurcoaching helpt je om het bos én de bomen te zien. Want een landschap bestaat enerzijds als geheel, maar ook alleen maar doordat alle elementen aanwezig zijn. Natuurcoaching maakt dankbaar gebruik van die metafoor om de moeilijke vragen te stellen: wat is het geheel waarmee jij je zinvol verbindt? Wanneer voel jij je geborgen? Wat is de plek waar je helemaal jezelf kunt zijn?

De mens ís natuur

In de gejaagdheid van vandaag vergeten we weleens dat we zelf deel uitmaken van de natuur. We hebben die natuurlijke context nodig om weer tot de essentie te komen: onze zintuigen gebruiken, bewegen, deel uitmaken van een ruimer ecosysteem.

Onze visie is dat veel lichamelijke en mentale klachten wijzen op een verlies van contact met ons natuurlijke zelf. Natuurcoaching brengt de essentie opnieuw aan de oppervlakte door mensen uit te dagen met hun lichaam en hun zintuigen aan het werk te gaan. Je leert weer voelen hoe het is om te leven vanuit verbondenheid met het natuurlijke. Het maakt de verwondering in je wakker en brengt je opnieuw in contact met jezelf, met je (natuurlijke) omgeving en je bioritme, en met het feit dat je deel uitmaakt van een groter geheel.

“Het is een intense ervaring om terug bij jezelf te komen in verbinding met de natuur.”
Heidi Lenaerts

De kracht van de opleiding

De sterkte van de opleiding Natuurcoaching, zoals ze door Ann wordt gegeven, ligt in de combinatie van intuïtief, lichamelijk en methodisch professioneel werken. Net alles mooi in balans, zoals een natuurlijk leven van ons vraagt.

Ann Sterckx haalt haar inspiratie uit onder andere Somatic EcotherapyDeep Ecology, het werk van Joanna Macy (‘Reconnecting with Life’) en andere ecopsychologische stromingen. Ook baseert ze zich op wetenschappelijk bewezen methodieken en oefeningen. Met onze visie op natuurcoaching willen we bijdragen aan een ecologisch wereldbeeld met de mens te midden van een ecosysteem – dus niet aan de top.